ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Cílem částečné rekonstrukce je snížení energetické náročnosti objektu a zlepšení technických vlastností. Budova z 80. let tak získá „nový kabát“, který tak přispěje i k celkovému vzhledu náměstí.

23/02/2018 14:30

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Město Studénka obdrželo v loňském roce dotaci z „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ na realizaci projektu „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 13,2 mil. Kč, podpora je ve výši 40 % způsobilých výdajů. 

Předmětem rekonstrukce je výměna oken a venkovních dveřních výplní, zateplení objektu, vybudování nového vstupního portálu a úprava bezbariérového přístupu. Součástí rekonstrukce je také částečná výměna elektrokabeláže a datových rozvodů vedených v okenních parapetech a dále provedení instalace nové elektronické úřední desky v prostoru před vstupem.

Realizace stavby bude probíhat za provozu městského úřadu bez velkých omezení v poskytování služeb veřejnosti tak, aby občané města byli tímto co nejméně zatíženi. Stavba se bude provádět v termínu od dubna do listopadu 2018. Výměna oken a vnitřní úpravy budou ukončeny do července 2018 a dále budou navazovat práce prováděné z vnějšku budovy.

Zachování provozu úřadu po dobu výstavby podmiňuje dočasné přestěhování některých méně občany navštěvovaných pracovišť odboru místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM) do kanceláří na ulici Poštovní, tj. do stejné budovy, ve které jsou umístěna pracoviště střediska ČOV a společnosti OZO. Jedná se o agendy údržby zeleně, komunikací a bytového fondu. Požadavky bude možné řešit i v budově úřadu s vedoucím tohoto odboru. Vzhledem k náročnému zabezpečení hotovostních operací (hotovostních plateb) se předpokládá omezení těchto operací po dobu provádění prací v kancelářích „pokladny“, tj. max. 10 pracovních dní. Tedy po nezbytnou dobu, která zahrnuje vystěhování, provedení výměny oken a IT kabeláží, nastěhování zpět. Bezhotovostní platby bude možné provádět po celou dobu rekonstrukce. Zbývající pracoviště budou operativně přemísťována v rámci budovy úřadu. O umístění jednotlivých pracovišť a tel. kontaktech budou návštěvníci úřadu a občané města pravidelně informování prostřednictvím webových stránek města a vývěskou v budově úřadu. Informace budou podávány rovněž telefonicky.

Provádění prací za provozu úřadu bude velmi náročný proces, věříme však ve Vaše pochopení a doufáme, že tuto přechodnou dobu zvládneme ke spokojenosti všech stran.

Ing. Radmila Nováková

vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT