Protipovodňová ochrana ve Studénce

23/06/2020 8:59

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

V souvislosti s aktuální situací na území našeho města, přinášíme kompletní shrnutí a informace o protipovodňových opatřeních ve Studénce.

Realizaci protipovodňových opatření na území našeho města iniciovaly především povodně způsobené přívalovými dešti v letech 2013 v Butovicích a 2014 ve Studénce.

Projektovým dokumentacím pro stavbu těchto opatření předcházela studie odtokových poměrů, která podrobně rozebrala příčiny zrychleného odtoku povrchové vody a transportu splavenin. Na základě průzkumu a analýzy se stanovila kritická místa a navrhla se opatření, která jsou postupně plněna. Mimo přípravy poldrů byly provedeny také úpravy na vtocích do zatrubněných částí Studéneckého potoka, byly upraveny a vyčištěny některé úseky koryta Studeneckého potoka a zaměřen a prověřen stav zatrubněných částí, s Povodím Odry byly dohodnuty i některé úpravy koryta Butovického potoka.  

V katastru Butovic byla v roce 2013 pozemková úprava již hotova a řešila i protipovodňová opatření, takže pozemky pro stavbu poldrů byly po pozemkové úpravě již ve vlastnictví města. Proto se také podařilo poldry „Za Kulišťákem“ a „Polská“ realizovat poměrně rychle a mohly již v létě 2016 plnit ochrannou funkci. Na přípravě dalšího poldru „Za Klečkou“ se intenzivně pracuje. V tomto území rovněž provádíme kontrolu hospodaření na pozemcích, které byly pozemkovou úpravou označeny za významné z hlediska protipovodňové a protierozní ochrany, přitom důsledně trváme na dodržování opatření stanovených touto komplexní pozemkovou úpravou. Město pravidelně jedná se zemědělci o osevních plánech, neboť i způsob hospodaření na jednotlivých pozemcích významně ovlivňuje povodňové a erozní ohrožení zastavěného území města.

V katastru Studénka nad Odrou se komplexní pozemkovou úpravu podařilo zahájit teprve v roce 2017 a to po složitých jednáních nejen s pozemkovým úřadem, ale také s vlastníky pozemků v řešeném území. Překvapivě o pozemkovou úpravu nebyl ze strany vlastníků dostatečný zájem, podpora byla vyjádřena pouze asi 30 % a to bohužel negativně ovlivnilo i jednání s pozemkovým úřadem a dobu zahájení pozemkové úpravy.

Nicméně od roku 2014 jsme intenzivně pracovali na protipovodňových opatřeních i v katastru Studénka nad Odrou. Pro oba navrhované poldry v lokalitě na Trávníkách máme zpracovánu realizační projektovou dokumentaci a pro jeden z nich  bylo již i požádáno o dotaci na realizaci stavby.  Po přiznání dotace budeme poldr ihned realizovat. Realizace druhého poldru je závislá na ukončení pozemkových úprav v tomto katastru, které vyřeší vlastnictví pozemků nutných pro realizaci. Po dokončení pozemkových úprav bude rovněž možné kontrolovat a případně ovlivňovat hospodaření na jednotlivých pozemcích. Součástí pozemkové úpravy i další opatření např. průlehy, meze a remízky, které odtokové poměty pozitivně ovlivní.

Město Studénka dlouhodobě buduje systém protipovodňové ochrany svého území a obyvatel, tak jak mu to ve veřejném zájmu ukládá zákon o obcích, a využívá k tomu všech dostupných možností.

Příprava a realizace těchto opatření není jednoduchá a počasí nás bohužel předhání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT