SPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ UČEBNY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V prosinci roku 2017 město Studénka obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020.

27/02/2018 14:00

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem projektu je modernizace infrastruktury základních škol ve městě Studénka v návaznosti na klíčové kompetence žáků. V rámci projektu bude provedena modernizace vnitřních učeben a také výstavba nových venkovních učeben se zaměřením na klíčové kompetence – cizí jazyk, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi v ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM. V rámci projektu bude v ZŠ Butovická modernizována 1 učebna cizích jazyků, 1 učebna přírodovědná a nově vybudována 1 venkovní učebna přírodovědná. V ZŠ Sjednocení bude modernizována 1 učebna cizích jazyků a nově vybudována 1 venkovní učebna cizích jazyků. V ZŠ TGM bude modernizována 1 učebna výpočetní techniky a cizích jazyků, 1 učebna cizích jazyků a nově vybudována 1 venkovní učebna přírodovědná. Projekt podpoří moderní výuku v oboru jazykové, přírodovědné a počítačové gramotnosti žáků. Žáci budou lépe připraveni na další vzdělávání a potřeby trhu práce, kde roste poptávka po přírodovědném a technickém zaměření uchazečů s odpovídající znalostí cizích jazyků.

Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu k učebnám a také bezbariérových toalet, čímž bude podpořeno inkluzivní vzdělávání v základních školách. Dále bude v rámci projektu provedena modernizace zastaralé konektivity učeben, pořízeno moderní vybavení a pomůcky učeben a také vybudován bezpečnostní systém v ZŠ Butovická a ZŠ TGM. V areálu školní zahrady ZŠ Butovická bude také provedena obnova zeleně.

Modernizované a nově vybudované učebny v základních školách budou dále žáky využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 26.457.068,21 Kč vč. DPH, z toho výše podpory je 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. celkem 23.386.561,38 Kč vč. DPH.

V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je červen roku 2018.

Ing. Radmila Nováková

vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

 TV ODRA MOHLO BY SE VÁM LÍBIT